Tag Archive: ආදරය


පැලේ වසන රන්මලී, මගේ සොඳුරු සිරිමලී
ඔබේ මිහිරී ගී ඇසී ඇසී, මම සොයා එමී රන්මලී

ඔබේ බිලිඳුකම යසයි සුදෝ සැබෑ සොඳුරු ගුණ නිසා
ඔබේ බිලිඳුකම යසයි සුදෝ සැබෑ සොඳුරු ගුණ නිසා
ඔබේ සිනහ අගෙයි මටා හෙලේ ඔටුන්නට වඩා
ඔබේ සිනහ අගෙයි මටා හෙලේ ඔටුන්නට වඩා

පැලේ වසන රන්මලී, මගේ සොඳුරු සිරිමලී
ඔබේ මිහිරී ගී ඇසී ඇසී, මම සොයා එමී රන්මලී

වෙලේ දිලෙන් රන් ගොයම් කරල් ඔබේ හඞට යයි නැමී
ගමේ පිපෙන් මල් සිනා සිසී ඔබේ දෙපා පොඩි සිඹී
Continue reading

Advertisements

පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ

රන් තරු නිදන් කෙරූ දෑසෙ මම්, කල් බලා නිසල් සුවේ වාස වෙම්
ර්තී රඟන නිතඹ සලන සොඳුරු පියඹ රන් කිරිල්ල

පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ

සත් සරේ හඞින් පිරී වදන් ඔබේ මත් කරේ සවන් මගේ රසින් මිදේ
මහද අරණ සුවඳ කරන් සුළඟ රැගෙන හනික එන්න

පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ මල් සරා සිනාවේ ආදරේ සිතාරේ ගුම් නගාවි ජීවේ
පෙම් අප්සරාවෝ

ඈත රන් විමන් තුලින් පාට සේලයෙන් සැදී
මුදු සීත හිම මුදුන් අතරින් එබී බලනවා

මේ ලොවෙන් එහා සිටන් ඈත ලෝකයෙන් ඇවින්
මුදු නීල, පීත ලෝහිත පෑ ඈත දෙලෙනවා

‍රෑට තරු දහස් ගණන් ඈත සුරපුරෙන් වැටී
අද රෑට අද රෑට අද රෑට දිලෙනවා

ගීත රාවයෙන් සැලී දෑත ආදරෙන් වෙලී
ඔබ කීව කතා ඇසුරෙන් ගීත මැවෙනවා

රෑට තරු දහස් ගණන් ඈත සුරපුරෙන් වැටී
අද රෑට අද රෑට අද රෑට දිලෙනවා
Continue reading

කඳුකරේ, කඳුකරේ, කඳුකරේ පෙම් කතන්දරේ
කඳුකරේ, කඳුකරේ, කඳුකරේ පෙම් කතන්දරේ
තරුණයෙක් සිටි සිදාදියේ
කඳුකරේ වෙත පිටව ගියේ

සඳ කැන් වැගිරෙන රාත්‍රියේ
ඇවිදින්නට ආසාව තියේ
කඳුකරේ පරිසරේ බෙදනවා සුව නිරන්ත්රේ
කඳුකරේ පරිසරේ බෙදනවා සුව නිරන්ත්රේ

කඳුකරේ පාළුව වින්දා
කඳුවැටි ඇගේ ගී රස වින්දා
මිහිරක් කඳුකරයට කැන්දා ගෙන එන ඇයගේ නම නන්දා
මිහිරක් කඳුකරයට කැන්දා ගෙන එන ඇයගේ නම නන්දා

මිහිරියේ ගැමිලියේ කඳුකරේ මනමාලියේ
මිහිරියේ ගැමිලියේ කඳුකරේ මනමාලියේ

ලස්සන මල වැල් ගොමු අස්සේ යයි කඳුකර මාවත ඔස්සේ
අත් අල්ලා කඳුවැටි බැස්සේ ප්‍රේමෙන් උමතුව හැමතිස්සේ
අත් අල්ලා කඳුවැටි බැස්සේ ප්‍රේමෙන් උමතුව හැමතිස්සේ
කඳුකරේ, කඳුකරේ, කඳුකරේ රසයක් ඉතිරේ
කඳුකරේ, කඳුකරේ, කඳුකරේ රසයක් ඉතිරේ
Continue reading

නෙළුම් මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා වලාකුළෙන් රුවල් දමාලා
බාලොලොයා මල් නටුවෙන් හබල් ගසාලා පෙම් ගඟුලේ රැල්ල නගාලා
දේදුන්නෙන් එගොඩ වෙලා යමු නැලවීලා
සුරංගනා ලෝකෙ සොයාලා

සුරංගනා ලෝකෙදි මම සුළඟක් වීලා ඔබ නලවමි පවන් සලාලා
පොකුණකට වෙලා මම මල් කැකුළක් වීලා සුවඳ එවමි සුළගේ ඔතාලා
එවිට මල සොයා පියඹා එමි රුංගාලා මම සමණලයකු වාගේ සැරසිලා
සොඳුරු සමණලා එනකල මලට පියඹලා පිලිගන්නම් පෙති විහිදාලා

නෙළුම් මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා වලාකුළෙන් රුවල් දමාලා
බාලොලොයා මල් නටුවෙන් හබල් ගසාලා පෙම් ගඟුලේ රැල්ල නගාලා
දේදුන්නෙන් එගොඩ වෙලා යමු නැලවීලා
සුරංගනා ලෝකෙ සොයාලා

මැණික් කැට අරන් පෙරලෙන් පහල බල බලා මම නිල් දිය දහරක් වෙනවා
මමත් ඒ දියේ රන්වන් පාටින් දිලෙනා මාළුවෙක් වෙලා පීනනවා
මටත් හරි හිතයි එහෙනම් අල්ලගන්නවා මම රිදී දැලක් වාගෙ මැවෙනවා
ඔබේ දැල සැපයි මම ඒ දැලට මැදිවෙලා පෙම් ගීයක් කියා නටනවා

නෙළුම් මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා වලාකුළෙන් රුවල් දමාලා
බාලොලොයා මල් නටුවෙන් හබල් ගසාලා පෙම් ගඟුලේ රැල්ල නගාලා
දේදුන්නෙන් එගොඩ වෙලා යමු නැලවීලා
සුරංගනා ලෝකෙ සොයාලා
Continue reading

රටකින් එහා ඉගිලී තනිවෙන්න බෑ
සිතකින් නොවේ කිසිදා හැරයන්නේ මා
අදමෙන් ලඳේ හෙට නෑ හමුවෙන්නේ මා
ගෙනයමි ඔබේ ආදරේ, ආදරේ

නා දළු දෙතොල් හසරැලී මත වෙලී
ආ ගිය ගමන් සිහිව එයි යලි යලි
අසමාන වූ ඒ අපේ ආදරේ
කිසිදා බිඳෙන්නෑ සැකයක් නැතේ

රටකින් එහා ඉගිලී තනිවෙන්න බෑ
සිතකින් නොවේ කිසිදා හැරයන්නේ මා
අදමෙන් ලඳේ හෙට නෑ හමුවෙන්නේ මා
ගෙනයමි ඔබේ ආදරේ, ආදරේ

අතිනත වෙලා පටලලා රන් හුයෙන්
ඔබ ගෙන යමි සපුරලා සිතු පැතිම්
හෙට ඒ දිනේදී සයුරෙන් එහා
පිළිගන්නවාදෝ පැමිණී වහා

රටකින් එහා ඉගිලී තනිවෙන්න බෑ
සිතකින් නොවේ කිසිදා හැරයන්නේ මා
අදමෙන් ලඳේ හෙට නෑ හමුවෙන්නේ මා
ගෙනයමි ඔබේ ආදරේ, ආදරේ
Continue reading

සිහින දෙව් දුවේ ඔබට තුන් ලොවේ එකම නමයි මා දන්නේ
ඒ නම ආදරේ
සඳෙහි ලප තියේ, මලෙහි කටු තියේ, උපමා නෑ සසඳන්නේ
ඔබෙ නම ආදරේ

චන්දන දියෙන් දොවාලා
ඔය නලලේ අත තියාලා
මම ඔබ ලඟයි කියාලා
දෙමි ලේ වලින් ලියාලා

කල්‍යාණි නමට අම පෙම්
දිවි බඳුන පුද කරන්නම්
ඉපදුනේද භවේක කිසියම්
මුලු සසරෙදිම ඔබේ මං
අවසාන මොහොත වේවා
ඔබ ලඟදී ලඟා වේවා
ගිණි නැතුව මා දැවේවා
සිහිවටන එහි මැවේවා
Continue reading

ඔබට තිබෙන ආදරේ මම කියාලා දෙන්න
ගසක තිබෙන තල්කොල මදි ලියාලා දෙන්න
ඔබේ ලස්සන සිනහව මොහොතකට දකින්න
කුරුල්ලෙක් වෙලා හිතෙනව ඉගිලිලා එන්න

ඔබ තනිකර දුර ගමනක් යන්න හිතුවේ නෑ
ගිය ගමනක් මෙච්චර කල් ඉන්න හිතුවේ නෑ
මේ ලස්සන සුරපුරයකි මට ලස්සන නෑ
ඔබ එක්කල තොටුපොලේ ඔරු පදිනවා වගේ නෑ
අහස උසට මාලිගා ඇත ඉන් අඩුවක් නෑ
ගයන වයන රඟන ලඳුන් නොදැක හිටියේ නෑ
ගම්බද වගේ කරත්ත නෑ වාහන අඩු නෑ
ඔබ එක්කල තොටුපොලේ ඔරු පදිනවා වගේ නෑ

ඔබට තිබෙන ආදරේ මම කියාලා දෙන්න
ගසක තිබෙන තල්කොල මදි ලියාලා දෙන්න

හඳ දවසට අහස දිහා මම බලන්නේ නෑ
බලන්න බැරි වේදනාව ඔබ නොදන්නේ නෑ
ඒ මුහුණෙයි ඔබේ මුහුණෙයි වැඩි වෙන්සක් නෑ
ඔබ එක්කල තොටුපොලේ ඔරු පදිනවා වගේ නෑ
මගේ ගතින් මෙහි හිටියට හිතනම් මෙහි නෑ
මම එන්කොට ආපසු එය ඔබ මට දුන්නෑ
සිරියාවිය දැකගන්නට එන දින දුර නෑ
ඔබ එක්කල තොටුපොලේ ඔරු පදිනවා වගේ නෑ

ඔබට තිබෙන ආදරේ මම කියාලා දෙන්න
ගසක තිබෙන තල්කොල මදි ලියාලා දෙන්න
ඔබේ ලස්සන සිනහව මොහොතකට දකින්න
කුරුල්ලෙක් වෙලා හිතෙනව ඉගිලිලා එන්න

සල්මල් වැල් ඔන්චිලි බන්දා ඔබ එහි හිඳුවන්නම්
සඳ සිහිනේ මීදුම් සෙවනට එක්කරගෙන යන්නම්
නොතුකොන මා මෙතුවක් හැඞවූ කඳුලක් පිසගන්නම්
දේදුණු රන් ඔන්චිල්ලේ ඔබ යන තැනකට එන්නම්

ඔබගේ දෑසේ දිලි දිලි රේඛා
මට කොඳුරයි එන්නකෝ කියා
තරුවෙන් තරුවේ පියමන් කරලා
සඳලුතලේ රන් සඳේ ඉමු තුරුල්වෙලා

සල්මල් වැල් ඔන්චිලි බන්දා ඔබ එහි හිඳුවන්නම්
සඳ සිහිනේ මීදුම් සෙවනට එක්කරගෙන යන්නම්
නොතුකොන මා මෙතුවක් හැඞවූ කඳුලක් පිසගන්නම්
දේදුණු රන් ඔන්චිල්ලේ ඔබ යන තැනකට එන්නම්

ජීවිතයම දැන් හරිම ලස්සනයි
මගේ තැවුල් ඈත දැන් පාවෙලා ගිහින්
ඔබ මගේ සෙවනින් නොයන්න කිසිදා
ඉගිලෙමු පෙම් ගී නදින් කුරුල්ලන් වෙලා
Continue reading

සිහිනෙන් ඔබ මට පෙනෙනවනම්
අවදි නොවී ඉන්නම්
කිසිදා ඔබෙ අත නොලැබේ නම්
සැමදා තනි වෙන්නම්

ආසිරි ගී මැද පෝරුව මත හිඳ
මහපටැඟිලි බැඳ අතපැන් වත්කර
ඔබ කැඳවා යන්නම්, නැතිනම් තනිවෙන්නම්

ජීවන ගමනේ බාධක දුක සැප
එකසේ පිළිගෙන හිනැහෙනු මැන ඔබ
තනියට ලඟ ඉන්නම්, නැතිනම් තනිවෙන්නම්

සිහිනෙන් ඔබ මට පෙනෙනවනම්
අවදි නොවී ඉන්නම්
කිසිදා ඔබෙ අත නොලැබේ නම්
සැමදා තනි වෙන්නම්
Continue reading