මට සිංහල සින්දු වලට සෑහෙන ආසවක් තිබ්බට, සින්දු කියන්න හැකියාවක් නැහැ. උනන්දුවක් තිබ්බට අතදෙන්න කවුරුත් හිටියෙත් නැහැ. මගේ ගායන හැකියාව ජීවිකාවක් කරගන්න හිතුවට, මට අන්තිමට වුනේ පාළු ඉඩම් වල නයි පොලොඟු එලවන කුලී රස්සාවක් පටන් ගන්න. මම ගිහිල්ලා ඉඩම මැද්දේ ඉඳගෙන සින්දු දෙකයි කියන්නේ, පැත්තේ ඉන්න ඔක්කෝම සර්පයි පණ එපා කියලා දුවනවා.

ඉස්කෝලේ යන කාලේ සින්දු ලියන උණක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒක නැතිවුනා. පස්සේ සිංහල ටයිප් කරන්න පටන් අරගෙන්, යතුරු පුවරුව ඉගෙන ගන්න තියෙන් ලේසිම විදිහ සින්දු ටයිප් කරන එක කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ, facebook වල සටහන් විදිහට සින්දු ටයිප් කරන්න ගත්තා.

බ්ලොග් අඩවියක් හදලා සින්දු දාන්න හිතුවේ ඊට පස්සේ. මට පුකේ අමාරුව තියනවා කියලා හිතන අයට මට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි – ටිකක් විතර ඒක තියනවා. මොනවා කරන්නද.

Advertisements